Dolne źródło pompy ciepła

Fizycznie dolne źródło pompy ciepła często umieszczone jest niżej, niż sama pompa czy budynek, którym jest ogrzewana. Dzieje się tak dlatego, że często tym źródłem jest gruntowy wymiennik ciepła z rurką z glikolem, albo pionowy odwiert w gruncie, z taką rurką.

To jednak nie jest powód, dla którego mówimy o dolnym źródle ciepła. Pojęcie to bierze swój początek z zasad termodynamiki.

Być może pamiętasz z zajęć fizyki w szkole (za moich czasów było to w szkole średniej, wtedy nie było jeszcze gimnazjów) maszyny cieplne, np. silnik Carnota. Posiadały one dwa „źródła ciepła” o wyższej i niższej temperaturze. W pracy silnikowej taka maszyna czerpała ciepło z górnego źródła ciepła i oddawała je przy niższej temperaturze do dolnego źródła, wytwarzając pracę.

Troszkę to dziwacznie zostało nazwane, skoro do dolnego źródła ciepło było odprowadzane, a nie czerpane z niego. Skoro nie było poboru ciepła, to jakie to źródło?

Tak czy siak, w instalacjach i maszynach chłodniczych, pracujących odwrotnie niż silniki cieplne, zachowano to samo nazewnictwo. To znaczy — maszyna zasilana jest pracą, czerpie ciepło ze źródła dolnego (przy niższej temperaturze) i oddaje do źródła górnego (przy temperaturze wyższej). Tak działają klimatyzatory, ale także pompy ciepła.

Dolnym źródłem w pompie ciepła jest to miejsce, z którego pompa ciepło czerpie, by później podnieść jego temperaturę i dostarczyć do wnętrza budynku. W zależności od tego, jakie mamy rodzaje pompy ciepła, możemy mieć następujące dolne źródła:

  • powietrze atmosferyczne — w przypadku pompy powietrze-woda lub powietrze-powietrze,
  • zużyte powietrze wentylacyjne z budynku — w przypadku pomp powietrznych do grzania ciepłej wody użytkowej,
  • rurka z glikolem zakopana pod powierzchnią trawnika lub umieszczona w pionowym odwiercie — dla pomp gruntowych, glikolowych, glikol-woda,
  • rurka z glikolem ułożona na dnie dużego stawu lub rzeki — dla pomp glikol-woda, których już jednak nie nazwiemy gruntowymi, prawda?,
  • woda ze studni, przepuszczana przez wymiennik w pompie, a następnie zrzucana do drugiej studni — dla pomp woda-woda.

Jak widać, w samym określeniu typu pompy ciepła mamy informację o tym, co jest dolnym, a co górnym źródłem — górnym zazwyczaj jest woda w instalacji centralnego ogrzewania, czasem powietrze. Ta druga sytuacja ma miejsce np. w przypadku klimatyzatorów z funkcją grzania (najtańszych pomp ciepła), albo w układach powietrznego ogrzewania nadmuchowego.

Warto pamiętać o jednym — im wyższa temperatura w dolnym źródle ciepła, tym mniej pracy pompa będzie musiała wykonać w celu ogrzania budynku. A to oznacza mniejsze zużycie prądu do napędu sprężarki, czyli mniejsze rachunki za prąd.

Więcej artykułów na temat dolnych źródeł pomp ciepła znajdziesz tutaj.

Leave a Response