Kiedy warto użyć powietrznej pompy ciepła?

Powietrzne pompy ciepła cechują się mniejszą efektywnością, niż pompy gruntowe (glikolowe lub wodne). Wynika to z tego faktu, że temperatura pobierania ciepła jest przez większość sezonu grzewczego niższa, niż w przypadku pomp gruntowych. Powietrze po prostu jest zimniejsze.

Powietrze ma też mniejsze ciepło właściwe i z racji innych jego cech więcej energii trzeba zużyć, by odebrać tę samą ilość ciepła z powietrza, niż z wody czy glikolu. Już samo przetłoczenie 1m³ powietrza wymaga więcej energii, niż przetłoczenie 1 litra wody.

Mimo tej istotnej wady, pompy ciepła powietrzne (powietrze-woda lub powietrze-powietrze) mają szereg zalet w stosunku do pomp gruntowych. To one mogą zadecydować o tym, że bardziej opłaci się użycie właśnie takiego źródła.

Najistotniejszą zaletą pomp powietrznych jest niższy koszt instalacji. Sama pompa może być nieco tańsza od pompy gruntowej. Ale przede wszystkim różnica wynika z kosztu instalacji dolnego źródła. W powietrznej pompie ciepła, dolnym źródłem jest powietrze. A zatem wystarczy umieścić jednostkę centralną na zewnątrz budynku, gdzie będzie odpowiedni przepływ powietrza. Niektóre pompy ciepła (np. te odzyskujące ciepło z powietrza wentylacyjnego) wymagają, by powietrze zostało do nich doprowadzone kanałami o odpowiednio dużej średnicy. Te wymagania wynikają z chęci ograniczenia do minimum oporów tłoczenia powietrza. Z pewnością jednak, koszt zamontowania takiego kanału, nie jest wysoki.

Pompy gruntowe wymagają wykonania odwiertów lub wykopu, w których następnie umieszcza się rurki z cieczą niezamarzającą (najczęściej roztwór glikolu i wody). Pionowe wymienniki wymagają do wykonania specjalistycznego sprzętu, bo ich głębokość często przekracza 50 metrów. Wymienniki poziome wykonać łatwiej, wystarczy do tego koparka, albo nawet łopata i dużo wolnego czasu. W obydwu przypadkach jednak koszt takiego wymiennika jest znaczący – i to raczej ze względu na robociznę, niż koszt materiału na sam wymiennik.

Kolejnym istotnym czynnikiem przemawiającym za pompami powietrznymi jest mniejsza uciążliwość w montażu. Pompy gruntowe wymagają wykonania wymiennika w ogrodzie, czyli albo wjazdu ciężkich maszyn do wykonania odwiertu, albo zrobienia niemalże wykopalisk pod poziomy gruntowy wymiennik ciepła. Dość powiedzieć, że po wykonaniu wymiennika najczęściej trzeba na nowo urządzać ogród. Warto zatem zrobić to wcześniej, niż przewiduje się jego aranżację.

Leave a Response